Europejskie Forum Saksofonowe powoli staje się znaną marką i miejscem spotkań i wymiany doświadczeń muzyków specjalizujących się w grze na saksofonach. Motywowani wspaniałym doświadczeniem wyniesionym z poprzednich edycji Forum, które potwierdziło, że spotkania saksofonistów z Polski i licznych europejskich ośrodków muzycznych mają swój głęboki sens artystyczny, dydaktyczny i popularyzatorski, podjęliśmy decyzję o kontynuacji tego przedsięwzięcia.

Konkurs saksofonowy, lekcje mistrzowskie, warsztaty, wykłady, koncerty i recitale oprócz twórczej rywalizacji młodych artystów stwarzają niepowtarzalną okazję kontaktu uczestników z wybitnymi saksofonistami i pedagogami. Będziemy szczerze radzi, jeżeli nasze nadzieje związane z EFS za Państwa przyczyną staną się faktem, czyli europejskim świętem saksofonu. Więcej szczegułów: www.musicforum.pl