Pośród wielu konkursów w których SPAM uczestniczył zarówno jak organizator jak i instytucja wspierająca na szczególną uwagę zasługuje organizowany od wielu lat KONKURS ZESPOŁÓW KAMERALNYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH II STOPNIA. Jego podstawowymi celami są popularyzacja muzyki kameralnej, aktywacja kulturalna uczniów szkół muzycznych II stopnia, doskonalenie warsztatu muzycznego i wymiana doświadczeń z zakresu muzyki kameralnej, podnoszenie poziomu nauczania na instrumentach poprzez konfrontację osiągnięć, wymianę doświadczeń przez pedagogów a także możliwość konsultacji z Jurorami, nawiązanie współpracy pomiędzy szkołami, pedagogami i uczniami z Polski. Zapraszamy na kolejną edycję na wiosnę przyszłego roku.