W skład zarządu wchodzą:

Zarząd

Zarząd SPAM oddział we Wrocławiu: prof. dr hab. Ryszard Żołędziewski, Wiceprzewodniczący Zarządu SPAM mgr Mateusz Boduch, Sekretarz - mgr Sonia Markiewicz, Skarbnik - dr Paweł Maliczowski, Członkowie Zarządu - dr hab. Marek Werpulewski, mgr Andrzej Łucki

 • prof. dr hab. Ryszard Żołędziewski

  Przewodniczący Zarządu wrocławskiego oddziału SPAM
  tel: 505 253 275

 • mgr Mateusz Boduch

  Wiceprzewodniczący Zarządu SPAM Oddział we Wrocławiu
  tel: 505 145 469

 • mgr Sonia Markiewicz

  Sekretarz Zarządu SPAM Oddział we Wrocławiu
  tel.: 695 066 813

 • mgr Andrzej Łucki

  Skarbnik Zarządu SPAM Oddział we Wrocławiu
  tel: 509 056 772

Czym zajmujemy?

Pośród wielu konkursów, w których Wrocławski Oddział SPAM uczestniczy jako organizator, współorganizator czy instytucja wspierająca kulturę. Na szczególną uwagę zasługuje organizowany od wielu lat Kurs Interpretacji w Zakresie Gry na Instrumentach Dętych w Dusznikach Zdroju, Europejskie Forum Saksofonowe, Konkurs Zespołów Kameralnych (instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych) Szkół Muzycznych I i II stopnia, Międzynarodowy Konkurs Saksofonowy CEA czy Międzynarodowy Konkurs Fagotowy im. K.M. von Webera. Są to najważniejsze przedsięwzięcia kulturalne wrocławskiego Oddziału SPAM.


Pośród wielu konkursów w których SPAM uczestniczył zarówno jak organizator jak i instytucja wspierająca na szczególną uwagę zasługuje organizowany od wielu lat KONKURS ZESPOŁÓW KAMERALNYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH II STOPNIA. Jego podstawowymi celami są popularyzacja muzyki kameralnej, aktywacja kulturalna uczniów szkół muzycznych II stopnia, doskonalenie warsztatu muzycznego i wymiana doświadczeń z zakresu muzyki kameralnej, podnoszenie poziomu

Learn More

Podnoszenie kwalifikacji jak i incjowanie spotkań uczniów z mistrzami to jedno z podstawowych zadań realizowanych przez oddział Wrocławski SPAM. Od wielu już lat ciesz się dużą popularnością cyklicznie organizowany Kurs Interpretacji w Zakresie Gry na Instrumentach Dętych. W ramach wielu dotychczasowych edycji towarzyszących zwyczajowo Dniom Muzyki Instrumentalnej w Dusznikach Zdroju, mieliśmy zaszczyt gościć wielu znakomitych

Learn More

Nieodłączną rolę w życiu muzyka stanowią koncerty. Jest to moment, w którym może on podzielić się zarówno swoimi umiejętnościami jak i emocjami, wynikającymi z interpretacji utworu muzycznego. Dlatego pośród działań organizowanych jak i wspieranych przez Wrocławski oddział SPAM nie może zabraknąć tego przejawu aktywności artystycznej. Przez wiele lat działań byliśmy organizatorami jak i wspierającymi wiele

Learn More

w przygotowaniu

Learn More

Europejskie Forum Saksofonowe powoli staje się znaną marką i miejscem spotkań i wymiany doświadczeń muzyków specjalizujących się w grze na saksofonach. Motywowani wspaniałym doświadczeniem wyniesionym z poprzednich edycji Forum, które potwierdziło, że spotkania saksofonistów z Polski i licznych europejskich ośrodków muzycznych mają swój głęboki sens artystyczny, dydaktyczny i popularyzatorski, podjęliśmy decyzję o kontynuacji tego przedsięwzięcia.

Learn More
kilka informacji o naszych działaniach

SPAM w liczbach

Nie sposób opisać wszelkich działań realizowanych przez członków SPAM lub pod inspicjami SPAM. Nie mniej oto kilka informacji.

31450

Uczestników imprez

704

Zrealizowanych projektów

1943

Odbytych spotkań w SPAM

3034

Wypitych filiżanek kawy

wspierają nas ...

Mecenasi SPAM