Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków (SPAM), Oddział we Wrocławiu, organizacja skupiająca artystów-muzyków o wysokich kwalifikacjach zawodowych, będąca ich naczelną reprezentacją w sprawach artystycznych i zawodowych, założona została w Warszawie w 1956 roku. Najstarsze i największe stowarzyszenie muzyczne działające na rzecz aktywizacji polskich muzyków oraz animacji życia muzycznego w Polsce.

W grudniu 1956 roku Maria Jędrzejewska założyła Koło SPAM przy ówczesnej wrocławskiej Wyższej Szkole Muzycznej, a w 1959 roku Zarząd Główny powołał Oddział we Wrocławiu. Obecnie Wrocławski Oddział SPAM współtworzy życie kulturalne nie tylko w kraju, ale i poza jego granicami, biorąc czynny udział w licznych koncertach, festiwalach, kursach muzycznych, sympozjach i kongresach naukowych. Bardzo ściśle współpracujemy nie tylko z Centrum Edukacji Artystycznej oraz Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale również z licznymi zagranicznymi instytucjami promującymi i wspierającymi kulturę.

Główne przedsięwzięcia wrocławskiego oddziału SPAM:

 • Europejskie Forum Saksofonowe
 • Konkurs Fagotowy im. K.M. Webera
 • Mistrzowskie Kursy Pianistyczne
 • Mistrzowskie Kursy Gry na Instrumentach Dętych
 • Mistrzowskie Kursy Wokalne
 • Konkurs Zespołów Kameralnych Szkół Muzycznych II stopnia we Wrocławiu
 • Kursy Interpretacji Muzyki Oratoryjno – Kantatowej we Wrocławiu
 • Koncerty Muzyczne w Klubie Muzyki i Literatury we Wrocławiu
 • Festiwal Chopinowski w Dusznikach Zdroju
 • Audycje Słowno – Muzyczne
 • Sesje naukowe
 • Inne przedsięwzięcia naukowo-artystyczne na terenie Dolnego Śląska